Peserta Pertandingan

Tarikh Penilaian :
1 – 14 Oktober 2022

Pengumuman Pemenang :
19 Oktober 2022

Tarikh Penilaian :
1 – 14 Oktober 2022

Pengumuman Pemenang :
17 Oktober 2022

Peringkat Saringan
Tarikh Penilaian : 1 – 8 Julai 2022
Tarikh Pengumuman (20 deklamasi terbaik) : 9 Julai 2022

Peringkat Akhir
Tarikh Penilaian : 26 – 27 Julai 2022
Pengumuman Pemenang : 30 Julai 2022

Tarikh Penilaian :
1 – 21 November 2021

Pengumuman Pemenang :
23 November 2021

Tarikh Penilaian :
15 – 29 Jun 2021

Pengumuman Pemenang :
25 Julai 2021

Tarikh Penilaian :

Pengumuman Pemenang :
17 November 2020

Tarikh Penilaian :

Pengumuman Pemenang :
17 November 2020