Status Selesai

Pertandingan Si Kecil Bercerita 2022

Objektif Pertandingan Maklumat Pertandingan Syarat Pertandingan Kriteria Pemarkahan Senarai Pemenang Daftar Penyertaan Pendaftaran Ditutup Anjuran Bersama Objektif Pertandingan​ Mencungkil bakat dan kreativiti anak-anak prasekolah bercerita secara bersahaja dan meyakinkan. Menggalakkan anak-anak prasekolah membaca dan menghayati karya kreatif penulis-penulis tempatan, karya…

Pertandingan Menulis dan Mendeklamasikan Sajak 2022

Objektif Pertandingan Maklumat Pertandingan Peringkat Pertandingan Hadiah dan Penghargaan Syarat Pertandingan Kriteria Pemarkahan Daftar Pendaftaran Ditutup Senarai Pemenang Anjuran Bersama Rakan Kerjasama Objektif Pertandingan​ Memberikan ruang dan pendedahan kepada pelajar sekolah menengah dalam pendeklamasian sajak berunsurkan sains. Mendekatkan dan memupuk…

Pertandingan Video Deklamasi Sajak 2021

Objektif Pertandingan Maklumat Pertandingan Hadiah dan Penghargaan Syarat Pertandingan Kriteria Pemarkahan Daftar Pendaftaran Ditutup Senarai Pemenang Anjuran Bersama Objektif Pertandingan Memberikan ruang dan pendedahan kepada pelajar sekolah menengah dalam bidang deklamasi puisi berteraskan sains dan teknologi. Mendekatkan dan memupuk minat…